Payroll bij Stark Flex loont!

Lees meer over de voordelen

ABU cao

De meest flexibele CAO is in alle gevallen de ABU CAO. Deze CAO is algemeen verbindend verklaard in de uitzendsector en biedt contracten met verregaande flexibiliteit en de mogelijkheid om het uitzendbeding toe te passen. Daarnaast is deze CAO voorzien van een standaard pensioenregeling, uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).

Contracten voor bepaalde tijd (Fase A & B)
Er bestaat een keuze tussen contracten met of zonder uitzendbeding in Fase A voor de duur van 1,5 jaar. Vervolgens kan het verlengd worden zonder uitzendbeding in Fase B voor een periode van 4 jaar. In Fase B kan er 6 keer een contract voor bepaalde tijd aangeboden worden. Na 5,5 jaar flexibele contracten, heeft de medewerker recht op een contract voor onbepaalde tijd in Fase C.

Premiekortingen (Wet Vermindering Afdracht)
In diverse situaties kunt u recht hebben op vermindering van de loonbelasting. Bijvoorbeeld bij scholing van een medewerker(BBL/BOL), bij het in dienst nemen van 50-plussers die uitkeringsgerechtigd zijn of arbeidsgehandicapten. Deze premiekortingen verrekenen wij voor u in het tarief.

De voordelen van Payroll

  • Minder risico's
  • Bespaar op uw personeelskosten
  • Minder administratie
  • Flexibele inzet personeel
  • Minder regels waar u op moet letten